Prejsť na obsah Grafická verzia

Prihlásenie na IK/DKI/PVI

 

Na kurz na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia sa podáva prihláška, ktorú spracúva stavovská organizácia Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl.

 

Pre úspešné podanie prihlášky na kurz na získanie inštruktorského oprávnenia je nutné vyplniť prihlášku v rozsahu:

 • Meno,
 • Priezvisko,
 • Dátum narodenia,
 • Zvoliť typ kurzu – Základný kurz,
 • Požadovaný rozsah inštruktorských oprávnení (skupiny nesmú presahovať Vaše vodičské oprávnenie).

 

Pre úspešné podanie prihlášky na doškoľovací alebo rozširujúci kurz inštruktorského oprávnenia je nutné vyplniť prihlášku v rozsahu:

 • Meno,
 • Priezvisko,
 • Dátum narodenia,
 • Zvoliť typ kurzu – doškoľovací alebo rozširujúci,
 • Zadať číslo inštruktorského oprávnenia,
 • Požadovaný rozsah inštruktorských oprávnení (skupiny nesmú presahovať Vaše vodičské oprávnenie).

 

V tomto prípade, je počas procesu vypĺňania prihlášky potrebné po zadaní mena, priezviska, dátumu narodenia a zadaní čísla inštruktorského oprávnenia  kliknúť na tlačidlo „Načítať“, na základe ktorého sa zobrazia aktuálne inštruktorské oprávnenia, ktoré sa predvyplnia do prihlášky.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2023 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015