Prejsť na obsah Grafická verzia

Notifikácia odborne spôsobilých osôb - Inštruktori

V rámci zvyšovania poskytovaných služieb občanom systém JISCD vykonáva automatizované odosielania upozornení o konci platnosti odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave, konkrétne inštruktorov autoškôl.

Z dôvodu lehôt podmienených zákonom 93/2005 Z.z. systém odosiela notifikácie o blížiacom sa konci platnosti inštruktorského preukazu inštruktorom a zodpovedným zástupcom autoškôl, kde daný inštruktor vykonáva činnosť.
Tým, že sa jedná o automatizovanú činnosť, nie je potrebné zo strany odborne spôsobilej osoby sa prihlasovať. Notifikácia sa odosiela na emailové adresy získané v procesoch registrácie autoškoly, spracovávaní žiadostí inštruktora alebo z údajov používateľa extranetovej časti JISCD prístupnej pre inštruktorov. Podpis v rámci notifikácie je vedený ako SKVZA, keďže organizácia je zodpovedná za vykonávanie kurzov na predĺženie inštruktorských oprávnení a občan bol smerovaný na čo najrýchlejšie vybavenie životnej situácie.

Odborne spôsobilá osoba - inštruktor

  • Email sa odosiela 6 a 3 mesiace pred koncom platnosti inštruktorského preukazu.


Zodpovedný zástupca autoškoly, kde inštruktor vykonáva činnosť (podľa evidencie vyplývajúcej z registra autoškôl)

  • Email sa odosiela 6 a 3 mesiace pred koncom platnosti inštruktorského oprávnenia inštruktora v rámci registrácie autoškoly.
Dátum poslednej zmeny: 01.10.2020 | Dátum zverejnenia: 01.10.2020