Prejsť na obsah Grafická verzia

Jednotlivý dovoz vozidla

Jednotný informačný systém v cestnej doprave podporuje konanie v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla dovezeného z iného štátu ako Slovenská republika je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

Druhy jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

Jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť pri vozidle dovezenom:

a) z členského štátu alebo zmluvného štátu ako

  1. jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla,
  2. jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
  3. jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to osobitné predpisy2) umožňujú, alebo 
  4. vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

 

b) z tretieho štátu ako

  1. jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo
  2. vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

 

Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa písm. a) prvého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie EÚ. 

 

Jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa písm. a) druhého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené vnútroštátne typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla. 

 

Jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa písm. a) tretieho bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla a umožňujú to osobitné predpisy.

 

Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa 1 písm. a) štvrtého bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla. 

 

Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa písm. b) prvého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte a malo udelené typové schválenie EÚ vozidla. 

 

Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa písm. b) druhého bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktorému nemožno udeliť jednotlivé uznanie podľa odseku 6.

 

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Pri elektronickom podaní v súvislosti návrhom o jednotlivo dovezenom vozidle je potrebné priložiť aj prílohy v elektronickom formáte. Podrobnosti kedy je potrebné priložiť prílohu vytvorenú formou zaručenej konverzie nájdete na internetovej stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015