Prejsť na obsah Grafická verzia

Preverenie vozidiel v súvislosti TK, EK, KO a MPZ

Povinnosťou každého prevádzkovateľa vozidla je, že podľa § 44 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) sa musí vozidlo udržiavať v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom a podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. podrobiť vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole a emisnej kontrole.

Každý prevádzkovateľ vozidla si svoje vozidlo v súvislosti s technickou kontrolou, emisnou kontrolou, ale aj kontrolou originality prípadne montážou plynového zariadenia môže preveriť prostredníctvom prihlásenia do elektronickej knižky vozidla.

Prehľad staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení je možné nájsť v prehľade staníc.

Dátum poslednej zmeny: 02.08.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015