Prejsť na obsah Grafická verzia

Aktuality

Notifikačná služba cez EKV

  • 02.03.2016

K dnešnému dňu bola umožnené nastavenie notifikácii cez elektronickú knihu vozidla, kde má každý možnosť nastaviť si notifikácie už vo svojej finálnej podobe.

Na danej obrazovke sa vykoná párovanie...

zobraziť
15.05.2020

Dočasné odstavenie eFormov DA a KKV

Vážení používatelia JISCD,

zobraziť
17.03.2020

Zľava pri uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo nepodrobenie vozidla emisnej kontrole

Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo nepodrobenie vozidla emisnej kontrole sa ukladajú prostredníctvom rozkazného konania podľa § 149 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel...

zobraziť
16.03.2020

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 sú priebežne zverejňované upozornenia na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

zobraziť