Prejsť na obsah Grafická verzia

Odborné spôsobilosti

Oblasť odborných spôsobilostí združuje agendy týkajúce sa:

 • prevádzkovateľov cestnej nákladnej a osobnej dopravy (dopravcovia),
 • odborných spôsobilostí v doprave
 • školiacich organizácií.

V každej agende je možné odoslať elektronické formuláre, ktoré prislúchajú k danej agende a sú pre každú agendu špecifické.

Konkrétne agendy pokryté portálom z pôsobnosti okresných úradov MV SR:

 • Odborné spôsobilosti v cestnej nákladnej/osobnej doprave
 • Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • Licencia spoločenstva
 • Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby
 • Koncesia na taxislužbu
 • Preukaz vodiča vozidla taxislužby
 • Školiace stredisko (KKV)
 • Inštruktori autoškôl
 • Kontrolní technici
 • Technici emisnej kontroly
 • Technici kontroly originality
 • Technici montáže plynových zariadení

Agendy v pôsobnosti MDV SR:

 • ADR osvedčenie o školení vodiča
 • Osvedčenie o odbornej príprave bezpečnostných poradcov
 • Poverenie právnickej osoby odbornou prípravou bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

 

Na navigáciu prosím použite ľavé menu alebo menu vo forme dlaždíc nad týmto textom.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015