Prejsť na obsah Grafická verzia

Inštruktori autoškôl

Výučbu teórie a praktický výcvik v jednotlivých kurzoch zabezpečuje autoškola prostredníctvom inštruktorov autoškôl. Vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly patrí medzi viazané živnosti, kde preukazom odbornej spôsobilosti je inštruktorský preukaz.

Platnosť inštruktorského preukazu je obmedzená na päť rokov. Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.

Podmienky udelenia inštruktorského oprávnenia sú uvedené v § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Inštruktorské oprávnenie

Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole:

  • výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (vodičské kurzy),
  • doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení (doškoľovacie kurzy vodičov), osobitné výcviky a kondičné výcviky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (kondičné kurzy).
Dátum poslednej zmeny: 21.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015