Prejsť na obsah Grafická verzia

Kvalifikačná karta vodiča

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič „profesionál“ je povinný pri vedení motorového vozidla mať pri sebe tento doklad (alebo vodičský preukaz, v ktorom je zaznamenaný harmonizovaný kód „95“ a platnosť tohto kódu ako dôkaz o absolvovaní odbornej spôsobilosti vodiča „profesionála“) a pri cestnej kontrole ho na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.


Kvalifikačnú kartu vodiča vydáva podľa § 11 ods. 1 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) okresný úrad v sídle kraja na základe žiadosti.

Okresný úrad v sídle kraja vydá kvalifikačnú kartu tomu, kto:

  • absolvoval na území Slovenskej republiky kurz základnej kvalifikácie alebo kurz pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z.,
  • je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácie alebo osvedčenia o pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z.,
  • podal žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča a
  • uhradil správny poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča podľa položky 77a písm. d) prílohy k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 14.11.2020 | Dátum zverejnenia: 14.11.2020