Prejsť na obsah Grafická verzia

Prevádzka vozidla v cestnej premávke

V cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

  • schválené na prevádzku v cestnej premávke,
  • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
  • technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo osobitnými predpismi nie je ustanovené inak.

Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest.

Dátum poslednej zmeny: 21.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015