Prejsť na obsah Grafická verzia

Prestavba vozidla

Prestavba vozidla pozostáva z povolenia prestavby a následného schválenia prestavby.

 

Prestavba jednotlivého vozidla

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje prestavba najviac piatich kusov vozidiel rovnakého typu. Prostredníctvom JISCD môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce jednotlivo prestavať vozidlo podať:

 

Hromadná prestavba typu vozidla

Hromadnou prestavbou typu vozidla sa rozumie prestavba viac ako piatich kusov vozidiel rovnakého typu. Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý chce hromadne prestavovať typ vozidla môže prostredníctvom JISCD podať:

 

Za hromadnú prestavbu typu vozidla a za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje:

 • zmena kategórie vozidla, 
 • zmena typu alebo druhu karosérie vozidla, 
 • zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla, 
 • zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, 
 • zmena rozmerov vozidla, 
 • zmena hmotnosti vozidla, 
 • zmena umiestnenia riadenia vozidla, 
 • montáž plynového zariadenia, 
 • zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy motora, 
 • zmena obsaditeľnosti vozidla; to neplatí, ak ide o prestavbu vozidla zmenou obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie, 
 • pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.

 

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Prestavba vozidla je zakázaná, ak:

 • dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
 • ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré:

 • majú vydané osvedčenie o evidencii a sú prihlásené do evidencie vozidiel,
 • majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o:

 • zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla, 
 • zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla, 
 • zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, napríklad vozidlo na zametanie.
Dátum poslednej zmeny: 01.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015