Prejsť na obsah Grafická verzia

Iná technická zmena na jednotlivom vozidle

Iná technická zmena na jednotlivom vozidle je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla alebo výmenou karosérie, rámu alebo motora, ale vyžaduje si zmenu technických údajov v dokladoch vozidla. 

Inou technickou zmenou na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla, je najmä

a) montáž spájacieho zariadenia na vozidlo,

b) montáž a demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl, 

c) zmena najväčšej rýchlosti vozidla, ak nedôjde k zmene kategórie vozidla,

d) zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík,

e) montáž a demontáž zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení,

f) zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,

g) úprava vozidla na prepravu nebezpečných vecí,

h) montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému pre plynové zariadenie ako retrofitný systém, 

i) zápis zvláštnej výbavy vozidla, najmä

  1. montáž čelného ochranného rámu na vozidlo,
  2. montáž navijaku na vozidlo,
  3. úprava na ovládanie vozidla telesne postihnutou osobou,

j) montáž alebo demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo úprava valníkového vozidla na plošinové vozidlá demontážou valníkovej konštrukcie vozidla, 

k) oprava nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla, 

l) konverzia motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3,

m) odstránenie priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich nákladných vozidiel kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; to neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.7)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vykonania zmeny alebo úpravy na vozidle požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle, ak nastanú vyššie uvedené okolnosti. 

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 28.05.2018 | Dátum zverejnenia: 21.05.2018