Prejsť na obsah Grafická verzia

Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla

Jednotný informačný systém v cestnej doprave podporuje konanie v súvislosti uznaním typového schválenia EÚ celého vozidla.

Podrobnosti o uznaní typového schválenia EÚ celého vozidla sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015