Prejsť na obsah Grafická verzia

Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredaj vozidiel)

Jednotný informačný systém v cestnej doprave podporuje konanie v súvislosti so sprístupnením na trhu, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredaje vozidiel).

Podrobnosti o sprístupnení na trhu, evidencii alebo uvedení do prevádzky vozidiel ukončených sérií (tzv. dopredajov vozidiel) sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 12.12.2018