Prejsť na obsah Grafická verzia

Prestavba jednotlivého vozidla

Prestavbou vozidla je zmena alebo úprava podstatných častí mechanizmov alebo konštrukcie vozidla. Za prestavbu sa považuje

a) zmena kategórie vozidla,

b) zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,

c) zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla, 

d) zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, 

e) zmena rozmerov vozidla,

f) zmena hmotnosti vozidla,

g) zmena umiestnenia riadenia vozidla,

h) montáž plynového zariadenia okrem plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému pre plynové zariadenie ako retrofitný systém,

i) zmena druhu pohonu,

j) zmena typu motora,

k) úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora,

l) zmena emisnej triedy motora,

m) zmena obsaditeľnosti vozidla,

n) pevné pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v cestnej premávke.

 

Prestavbu vozidla možno schváliť ako

a) hromadnú prestavbu, alebo 

b) prestavbu jednotlivého vozidla. 

Prestavba vozidla je zakázaná, ak dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN. 

 

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré

a) majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel, alebo 

b) majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. 

 

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o

a) zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,

b) zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla, 

c) zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, najmä vozidlo na zametanie. 

Za prestavbu vozidla sa nepovažuje

a) výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, alebo 

b) iná technická zmena na vozidle. 

 

O prestavbu vozidla nejde, ak výrobca vozidla vyhlási podstatnú časť mechanizmu alebo konštrukcie vozidla za náhradný dielec k tomuto vozidlu.

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 21.05.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015