Prejsť na obsah Grafická verzia

Služby v oblasti TAXI

Podnikanie v taxislužbe je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona. Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb a zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len "preukaz vodiča"). 

Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba. Uvedené náležitosti pre pôsobenie v oblasti taxislužby, vyplývajúce zo zákona, je možné spravovať v jednotlivých TAXI agendách cez ľavé menu.

Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015