Prejsť na obsah Grafická verzia

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Vodičom vozidla taxislužby môže byť podľa § 30 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. preukaz vodiča vozidla taxislužby je možné vydať tomu, kto je:

  • držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
  • spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“)
  • psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa zákona č. 8/2009 Z. z.,
  • bezúhonný podľa § 27 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 06.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015