Prejsť na obsah Grafická verzia

Elektronická servisná kniha vozidla

Jedným z veľkých prínosov projektu má byť vytvorenie jedného centrálneho miesta hlavne pre občana, v rámci ktorého mu budú sprístupnené informácie o jeho vozidle - elektronická servisná kniha vozidla.

 

Hlavnou úlohou elektronickej servisnej knihy vozidla je poskytnutie všetkých dostupných informácií o vozidle na jednom centrálnom mieste v rámci projektu. V elektronickej servisnej knihe vozidla by mali byť používateľovi poskytnuté nasledujúce informácie:

 • informácie o vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla,
 • informácie o vozidle,
 • informácie o absolvovaných technických kontrolách a získaných protokoloch,
 • informácie o absolvovaných emisných kontrolách a získaných protokoloch,
 • informácie o absolvovaných kontrolách originality a získaných protokoloch,
 • informácie o absolvovanej montáži plynového zariadenia a získaného protokolu,
 • informácie o absolvovaných servisných prehliadkach,
 • evidencia poznámok a dokumentov.

 

K  elektronickej servisnej knihe vozidla bude mať prístup vlastník (napr. aj lízingová spoločnosť) a držiteľ vozidla. Aj vlastník aj držiteľ bude mať k JISCD v rámci verejného portálu k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • prehľad všetkých vozidiel, ktorých je prihlásený používateľ vlastníkom alebo držiteľom,
 • pohľad na základné informácie o vozidle,
 • v rámci elektronickej knižky budú k dispozícii nasledujúce doplňujúce informácie medzi ktorými sa bude používateľ preklikávať

  • prehľad zrealizovaných TK vozidla,
  • prehľad zrealizovaných EK vozidla,
  • prehľad zrealizovaných KO vozidla,
  • prehľad zrealizovaných MPZ vozidla,
  • prehľad zrealizovaných servisných zásahov,
  • prehľad vlastných poznámok a dokumentov,
  • prehľad plánovaných kontrol vozidla.

 

JISCD bude pre držiteľa vozidla poskytovať rozširujúce funkcie elektronickej knižky vozidla z nasledujúceho zoznamu:

 • naplánovanie kontroly vozidla,
 • zmena termínu naplánovanej kontroly vozidla,
 • zrušenie naplánovaného termínu kontroly vozidla,
 • na podporu vyššie uvedených funkcií bude JISCD využívať funkciu zaslania notifikácii v naplánovanom termíne kontroly.

 

Ďalšie výhody:

 • vlastný elektronický záznam pre každé vozidlo o histórii servisných služieb,
 • ľahký, rýchly a bezpečný prístup k informáciám (podmienkou je pripojenie na internet),
 • garancia najazdených kilometrov (nemôže dôjsť k sfalšovaniu servisných dokladov alebo k "pretáčaniu" najazdených kilometrov), čo zvyšuje hodnotu jazdeného vozidla pri predaji,
 • každý automobil má bezpečne uloženú servisnú knižku na základe svojho identifikačného kódu karosérie (VIN čísla),
 • elektronickú servisnú knižku nemožno stratiť.
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015