Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča – prvé vydanie

Získanie osvedčenia ADR

Získanie osvedčenia je podmienené úspešným zložením záverečnej skúšky formou testových otázok pred skúšobnou komisiou zloženou zo zástupcu MDVRR SR a zástupcu povereného zariadenia ADR. Po úspešnom zvládnutí skúšky vodiči získajú osvedčenie na prepravu nebezpečných vecí. Osvedčenie je platné 5 rokov na prepravu látok v cisternách a iných vozidlách ako v cisternách, a iba na príslušné triedy nebezpečných vecí, na ktoré absolvoval skúšky. 

Ak vodič v dobe platnosti preukazu potrebuje prepravovať iné triedy nebezpečných vecí než na aké má preukaz platný, alebo ak má iba základné osvedčenie na valníky musí absolvovať príslušné rozširovacie školenie.

Pre získanie osvedčenia sú potrebné 2 kroky:

 1. Požiadať o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča – prvé vydanie
 2. Prihlásiť sa na školenia a skúšku u konkrétneho povereného zariadenia ADR

 

Krok 1: Žiadosť o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča – prvé vydanie je možné podať:

 • Vyplnenie elektronického formulára na tomto portáli. V prípade podania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"
 • Písomnou formou priamo v poverenom zariadení ADR

 
Krok 2: Žiadosť na školenie vodiča ADR je možné podať:

 • Písomnou formou,

  • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

 • Osobným podaním na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
 • Elektronickou formou prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webstránke vybraného povereného zariadenia ADR
Dátum poslednej zmeny: 16.08.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015