Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča - duplikát

V prípade, ak sa majiteľovi stratí, poškodí alebo mu bude ukradnuté medzinárodné ADR – osvedčenie o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, požiada písomne svoju školiacu organizáciu o vystavenie duplikátu s odôvodnením.

V prípade:

 • policajného šetrenia je potrebné priložiť kópiu šetrenia, kde je uvedené, že došlo k ukradnutiu ADR – osvedčenia,
 • poškodenia ADR – osvedčenia je potrebné k žiadosti priložiť poškodené osvedčenie a k žiadosti je potrebné priložiť  fotokópiu originálneho ADR – osvedčenia.

 Žiadosť na vydanie osvedčenia vodiča ADR - duplikát je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne na adresu jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR.

 • osobným podaním na adresu jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR,
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Žiadateľ musí k žiadosti taktiež priložiť potrebnú dokumentáciu:

 • kópiu osvedčenia ADR,
 • fotografiu s rozmermi 3,5 x 4,5 cm,
 • e-kolok (správny poplatok)

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 09.09.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015