Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča - zmena osobných údajov

Žiadosť na školenie vodiča ADR - zmena osobných údajov je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Žiadateľ musí k žiadosti taktiež priložiť potrebnú dokumentáciu:

  • fotografiu rozmerov 3,5 x 4,5 cm,
  • administratívny poplatok.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015