Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča - rozšírenie

Rozšírené školenie ADR

Osvedčenie rozšírené o jednu z ponúkaných možností oprávňuje vodiča k:

  • preprave určitých nebezpečných vecí alebo k preprave v cisternách,
  • preprave výbušných látok a predmetov,
  • preprave rádioaktívnych látok.

Žiadosť na vydanie osvedčenia vodiča ADR - rozšírenie je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015