Prejsť na obsah Grafická verzia

Poverené zariadenie ADR

Prípravou bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci sú ministerstvom poverené právnické osoby. Legislatívny rámec, podmienky tejto agendy sú stanovené zákonom 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 28.01.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015