Prejsť na obsah Grafická verzia

Poverenie zariadenia ADR

Žiadosť o poverenie zariadenia ADR je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu MDV,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla MDV.

  • osobným podaním na adresu MDV,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 

Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015