Prejsť na obsah Grafická verzia

ADR osvedčenie o školení vodiča

Vodiči vozidiel prepravujúci nebezpečné veci musia byť držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom alebo inou organizáciou poverenou týmto orgánom osvedčujúceho, že sa zúčastnili na školení a vyhoveli na skúške o osobitných požiadavkách, ktoré je potrebné dodržať pri preprave nebezpečných vecí – bod 8.2.1.1 ADR.

 

Školenia dostupné v poverených zariadeniach:

  • Základné školenie,
  • Rozširovacie školenie,
  • Obnovovacie školenie.

 

Poskytované služby – elektronické formuláre na portáli JISCD:

 

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015