Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča - obnova

Obnovovacie školenie ADR osvedčenia o školení vodiča

Osvedčenie o absolvovaní školenia ADR osvedčenia o školení vodiča platí 5 rokov odo dňa skúšky. Toto osvedčenie je možné obnoviť vykonaním obnovovacej skúšky. Obnovovacia skúška však musí byť úspešne vykonaná do termínu platnosti osvedčenia.

Na obnovovacie školenie si každý účastník musí priniesť platné ADR osvedčenie o školení vodiča.

Školenie je ukončené skúškami formou testu a platí ďalších 5 rokov od posledného dňa jeho pôvodnej platnosti.

Žiadosť na vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča - obnova je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015