Prejsť na obsah Grafická verzia

Vykonanie opakovanej skúšky bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí

V prípade, že účastník na skúške nevyhovie, skúšobná komisia v súčinnosti s povereným zariadením určí termín opakovanej skúšky. Opakovanie sa vykoná najskôr o 7 dní od poslednej skúšky avšak najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia kurzu, resp. skúšku bezpečnostných poradcov najneskôr 6 mesiacov od ukončenia kurzu, bez absolvovania kurzu.

 

Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu ADR je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jedného z poverených zariadení ADR poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Ak účastník nevyhovel na skúške ani po druhýkrát absolvuje nový kurz.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 

Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015