Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad kurzov ADR bezpečnostný poradca

V tomto prehľade sa nachádzajú termíny kurzov k nadobudnutiu odbornej spôsobilosti, s ich aktuálnymi stavmi (publikovaný, zahájený, ukončený).

Stav Názov kurzu Číslo kurzu Dátum začiatku Dátum ukončenia Miesto
Zahájený Test01/2017BP 21.07.2017 24.07.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Publikovaný Test02/2017BP 07.08.2017 07.08.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 1/2017 11.09.2017 15.09.2017
,
Ukončený 2/2017 16.10.2017 20.10.2017
,
Ukončený 19 BP / 2017 18.09.2017 22.09.2017
,
Ukončený 04 BP/2017 25.09.2017 29.09.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 19 BP/ 2017 Z 18.09.2017 22.09.2017
,
Ukončený 2o/2017 16.10.2017 20.10.2017
,
Ukončený 04 BP/2017 OZ 25.09.2017 29.09.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 23 BP / 2017 - základný 23.10.2017 27.10.2017
,
Ukončený 23 BP / 2017 - obnovovací 23.10.2017 27.10.2017
,
Ukončený 05 BP/2017 06.11.2017 10.11.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 05 BP/2017 OZ 06.11.2017 10.11.2017 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 3/2017 20.11.2017 24.11.2017
,
Ukončený 3o/2017 20.11.2017 24.11.2017
,
Ukončený 1/2018 22.01.2018 26.01.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 2/2018 12.02.2018 16.02.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1o/2018 22.01.2018 26.01.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 01 BP/2017 základ 05.02.2018 09.02.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2017 obnova 05.02.2018 09.02.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Zahájený 02 BP/2018 základ 21.05.2018 25.05.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Zahájený 02 BP/2018 obnova 21.05.2018 25.05.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 Bezpečnostný poradca / 2018 - základ 12.02.2018 16.02.2018
,
Ukončený 04 Bezpečnostný poradca / 2018 - obnovovací 12.02.2018 16.02.2018
,
Ukončený 2o/2018 12.02.2018 16.02.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 2/2018N 26.02.2018 02.03.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 2o/2018N 26.02.2018 02.03.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 04 BP - O / 2018 - základ 05.03.2018 08.03.2018
,
Ukončený 04 BP - O / 2018 - obnova 05.03.2018 08.03.2018
,
Ukončený 01 BP/2018 ospravedlnený základ 08.03.2018 12.03.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Publikovaný 01 BP/2018 ospravedlnený obnova (zrušený) 08.03.2018 12.03.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2018 ospravedlnený základ 19.04.2018 23.04.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2018 ospravedlnený obnova 19.04.2018 23.04.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Publikovaný 2/2018F starý 09.04.2018 13.04.2018
,
Ukončený 21 BP / 2018 - základ 24.09.2018 28.09.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 3/2018 21.05.2018 25.05.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 3o/2018 21.05.2018 25.05.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 02 BP/2018 základ_1 25.05.2018 29.05.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2018 obnova_1 25.05.2018 29.05.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 13 BP / 2018 - základ 28.05.2018 01.06.2018
,
Ukončený 13 BP / 2018 - obnova 28.05.2018 01.06.2018
,
Ukončený 4/2018 17.09.2018 21.09.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 02 BP/2018 ospravedlený základ 18.06.2018 22.06.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2018 ospravedlnený obnova 18.06.2018 22.06.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 3/2018F 18.06.2018 22.06.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 07 BP / 2018 - základ 18.06.2018 22.06.2018
,
Ukončený 08 BP / 2018 - obnova 18.06.2018 22.06.2018
,
Ukončený 03 BP/2018 obnova 24.09.2018 28.09.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2018 základ 24.09.2018 28.09.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Publikovaný 03 BP/2020 základ (zrušený) 24.08.2020 28.08.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2018 základ 05.11.2018 09.11.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 4o/2018 17.09.2018 21.09.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 21 BP / 2018 - obnova 24.09.2018 28.09.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 21a BP / 2018 - Základ 08.10.2018 10.10.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 21a BP / 2018 - Obnova 08.10.2018 10.10.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2018 základ_2 11.10.2018 15.10.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2018 obnova_2 11.10.2018 13.10.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 4/2018F 05.11.2018 09.11.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 25 BP / 2018 - základ 12.11.2018 16.11.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 25 BP / 2018 - obnova 12.11.2018 16.11.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 5o/2018 19.11.2018 23.11.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 6/2018 26.11.2018 30.11.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 25 BP / 2018 - opravná skúška 12.11.2018 16.11.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Publikovaný 04 BP/2020 základ (zrušený) 07.09.2020 11.09.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 5/2018F 19.11.2018 23.11.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 04 BP/2018 základ opakovanie 29.11.2018 03.12.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 7/2018F 03.12.2018 07.12.2018 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 04 BP/2018 základ opravný termín 13.12.2018 17.12.2018 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 25a BP / 2018 - základ 03.12.2018 07.12.2018 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2019 základ 25.03.2019 29.03.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2019 základ 27.05.2019 31.05.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2019 obnova 25.03.2019 29.03.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2019 obnova 27.05.2019 31.05.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 1/2019 04.03.2019 08.03.2019
,
Publikovaný 1/BP/2019 20.05.2019 24.05.2019 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 07 poradca / 2019 - základ 25.03.2019 29.03.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 07 poradca / 2019 - obnova 25.03.2019 29.03.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 2/2019 13.05.2019 17.05.2019
,
Ukončený 2o/2019 13.05.2019 17.05.2019
,
Ukončený 07 BP OP / 2019 - základ 13.05.2019 17.05.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 15 BP / 2019 - základ 27.05.2019 31.05.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 15 BP / 2019 - obnova 27.05.2019 31.05.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2019 ospravedlnený základ 17.06.2019 21.06.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2019 ospravedlnený obnova 17.06.2019 21.06.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2019 základ 23.09.2019 27.09.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2019 obnova 23.09.2019 27.09.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2019 základ 11.11.2019 15.11.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Publikovaný 05 BP/2020 základ (zrušený) 23.11.2020 27.11.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 3/2019 17.06.2019 21.06.2019
,
Ukončený 15 BP OP / 2019 - základ 17.06.2019 21.06.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 15 BP OP / 2019 - obnova 17.06.2019 21.06.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 4/2019 30.09.2019 04.09.2019
,
Ukončený 4o/2019 30.09.2019 04.09.2019
,
Ukončený 21 BP / 2019 - základ 16.09.2019 20.09.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 21 BP / 2019 - obnova 16.09.2019 20.09.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2019 základ, opravný 11.11.2019 15.11.2019 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 25 BP / 2019 - základ 11.11.2019 15.11.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 25 BP / 2019 - obnova 11.11.2019 15.11.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 25 BP - OP / 2019 - základ 28.11.2019 02.12.2019 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 05 BP / 2020 - základ 02.03.2020 06.03.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 1/2020 24.02.2020 28.02.2020
,
Ukončený 1o/2020 24.02.2020 28.02.2020
,
Ukončený 05 BP / 2020 - obnova 02.03.2020 06.03.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2020 základ 09.03.2020 13.03.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 1/2020F 18.05.2020 22.05.2020
,
Ukončený 1o/2020F 18.05.2020 22.05.2020
,
Ukončený 05 BP-1 / 2020 - základ 18.05.2020 22.05.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 05 BP-1 / 2020 - obnova 18.05.2020 22.05.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 2/2020 15.06.2020 19.06.2020
,
Ukončený 2o/2020 15.06.2020 19.06.2020
,
Ukončený 08 BP / 2020 - základ 15.06.2020 19.06.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 08 BP / 2020 - obnova 15.06.2020 19.06.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2020 základ 24.08.2020 28.08.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2020 obnova 24.08.2020 28.08.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2020 obnova 07.09.2020 11.09.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2020 základ 07.09.2020 11.09.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 15 BP / 2020 - základ 07.09.2020 11.09.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 15 BP / 2020 - obnova 07.09.2020 11.09.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 1/BP/2020 14.09.2020 18.09.2020 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 3/2020 28.09.2020 02.10.2020
,
Ukončený 3o/2020 28.09.2020 02.10.2020
,
Ukončený 15 BP - 1 / 2020 - základ 30.09.2020 05.10.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 15 BP - 1 / 2020 - obnova 30.09.2020 05.10.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2020 opravný 05.10.2020 09.10.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 05 BP/2020 základ 23.11.2020 27.11.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2020 opravný II 09.10.2020 11.10.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 4/2020 23.11.2020 27.11.2020 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 20 BP / 2020 - základ 09.11.2020 13.11.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 20 BP / 2020 - obnova 09.11.2020 13.11.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 4o/2020 23.11.2020 27.11.2020 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 20BP/2020- obnova/2 09.12.2020 09.12.2020 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 4F/2020 08.12.2020 08.12.2020 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 05A BP/2020 16.12.2020 16.12.2020 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený test 25.01.2021 30.01.2021
,
Ukončený 01 BP/2021 základ 22.02.2021 26.02.2021
,
Ukončený 01 BP/2021 obnova 22.02.2021 26.02.2021
,
Ukončený 1/2021 01.03.2021 05.03.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1o/2021 01.03.2021 05.03.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1/BP/2021 08.03.2021 12.03.2021 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 06 BP / 2021 - základ 15.03.2021 19.03.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 06 BP / 2021 - obnova 15.03.2021 19.03.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 02BPa/2021 základ 10.05.2021 14.05.2021
,
Ukončený 02BPa/2021 obnova 10.05.2021 14.05.2021
,
Ukončený 02BPb/2021 základ 10.05.2021 14.05.2021
,
Ukončený 02BPb/2021 obnova 10.05.2021 14.05.2021
,
Ukončený 10 BP / 2021 - základ 17.05.2021 21.05.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2021 - obnova 17.05.2021 21.05.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2020 - oprava 17.05.2021 21.05.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 2/2021 07.06.2021 11.06.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 2o/2021 07.06.2021 11.06.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2021 - základ OP 07.06.2021 09.06.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2021 - obnova OP 07.06.2021 09.06.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2021 obnova 23.08.2021 27.08.2021
,
Ukončený 03 BP/2021 základ 23.08.2021 27.08.2021
,
Ukončený 3/2021 13.09.2021 17.09.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 3o/2021 13.09.2021 17.09.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 18 BP / 2021 - základ 20.09.2021 24.09.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 18 BP / 2021 - obnova 20.09.2021 24.09.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2021 základ, opravná 20.09.2021 24.09.2021
,
Ukončený 03 BPb/2021 obnova, opravna 20.09.2021 24.09.2021
,
Ukončený 18 BP - 2 / 2021 - základ 04.10.2021 08.10.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 18 BP - 2 / 2021 - obnova 04.10.2021 08.10.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP_BL_základ/2021 25.10.2021 29.10.2021
,
Ukončený 04 BP_KE_základ/2021 25.10.2021 29.10.2021
,
Ukončený 04 BP_BL_obnova/2021 25.10.2021 29.10.2021
,
Ukončený 04 BP_KE_obnova/2021 25.10.2021 29.10.2021
,
Ukončený 4/2021 22.11.2021 26.11.2021 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 24 BP / 2021 - základ 06.12.2021 10.12.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 24 BP / 2021 - obnova 06.12.2021 10.12.2021 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 1/2022F 17.01.2022 21.01.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 001 BP / 2022 - základ 17.01.2022 21.01.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 001 BP / 2022 - obnova 17.01.2022 21.01.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 001 BP / 2022 - základ / 1 17.01.2022 21.01.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2022 obnova 21.02.2022 25.02.2022
,
Ukončený 2/2022 14.03.2022 18.03.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 04 BP / 2022 - základ 14.02.2022 18.02.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP / 2022 - obnova 14.02.2022 18.02.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2022 základ 21.02.2022 25.02.2022
,
Ukončený 2o/2022 14.03.2022 18.03.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1/BP/2022 14.03.2022 18.03.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2022 základ, oprava 21.03.2022 25.03.2022
,
Ukončený 01 BP/2022 obnova, oprava 21.03.2022 25.03.2022
,
Ukončený 04 BP / 2022 - obnova /2 28.03.2022 01.04.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP / 2022 - základ /2 28.03.2022 01.04.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 1/Z/2022 14.03.2022 18.03.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 1/O/2022 14.03.2022 18.03.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2022 obnova 09.05.2022 13.05.2022
,
Ukončený 02 BP/2022 základ 09.05.2022 13.05.2022
,
Ukončený 2/BP/2022 09.05.2022 13.05.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 12 BP / 2022 - základ 23.05.2022 27.05.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 12 BP / 2022 - obnova 23.05.2022 27.05.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 02BP/2022 obnova_náhradný 30.05.2022 03.06.2022
,
Ukončený 02BP/2022 základ_náhradný 30.05.2022 03.06.2022
,
Ukončený 3/2022 13.06.2022 17.06.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 3o/2022 13.06.2022 17.06.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 02BP/2022 obnova_náhradný 2 13.06.2022 17.06.2022
,
Ukončený 12 BP / 2022 - obnova II 15.06.2022 19.06.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 3/2022 20.06.2022 24.06.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2022 obnova 19.09.2022 23.09.2022
,
Ukončený 03 BP/2022 základ 19.09.2022 23.09.2022
,
Ukončený 19 BP / 2022 - základ 26.09.2022 30.09.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 19 BP / 2022 - obnova 26.09.2022 30.09.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 4/2022 03.10.2022 07.10.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 4o/2022 03.10.2022 07.10.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 03 BP/2022 základ_náhradný 03.10.2022 07.10.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 03BP/2022 obnova_opravný 03.10.2022 07.10.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 3/BP/2022 17.10.2022 21.10.2022 ŠKOLSERVIS, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2022 základ 24.10.2022 28.10.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2022 obnova 24.10.2022 28.10.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 4/2022opravná 19.10.2022 21.10.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 19 BP OP / 2022 - základ 14.11.2022 18.11.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 5/2022 21.11.2022 25.11.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 5o/2022 21.11.2022 25.11.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 24 BP / 2022 - Základ 28.11.2022 02.12.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 24 BP / 2022 - Obnova 28.11.2022 02.12.2022 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2022 základ_oprava 05.12.2022 09.12.2022 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený opravná/2022 08.12.2022 12.12.2022 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1z/2023 27.03.2023 31.03.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 1o/2023 27.03.2023 31.03.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 05 BP / 2023 - základ 13.03.2023 17.03.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 05 BP / 2023 - obnova 13.03.2023 17.03.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 01 BP/2023 základ 13.03.2023 17.03.2023
,
Ukončený 01 BP/2023 obnova 13.03.2023 17.03.2023
,
Ukončený 10 BP / 2023 - základ 15.05.2023 19.05.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2023 - obnova 15.05.2023 19.05.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 10 BP / 2023 - základ II 15.05.2023 19.05.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 02 BP/2023 základ 22.05.2023 26.05.2023
,
Ukončený 02 BP/2023 obnova 22.05.2023 26.05.2023
,
Ukončený 2z/2023 29.05.2023 02.06.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 2o/2023 29.05.2023 02.06.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 10a BP / 2023 - základ 31.05.2023 04.06.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 3/2023 18.09.2023 22.09.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 3o/2023 18.09.2023 22.09.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 17 BP / 2023 - Základ 18.09.2023 22.09.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 17 BP / 2023 - Obnova 18.09.2023 22.09.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 03 BP/2023 základ 25.09.2023 29.09.2023
,
Ukončený 03 BP/2023 obnova 25.09.2023 29.09.2023
,
Ukončený 3o/2023 F 04.10.2023 06.10.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 3/2023 F 04.10.2023 06.10.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 17 BP / 2023 - základ OP 04.10.2023 06.10.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 17 BP / 2023 - obnova OP 04.10.2023 06.10.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 17 BP / 2023 - základ OP II 17.10.2023 19.10.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 04 BP/2023 základ 23.10.2023 27.10.2023
,
Ukončený 04 BP/2023 opravný 20.11.2023 24.11.2023 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
,
Ukončený 4/2023 20.11.2023 24.11.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 4o/2023 20.11.2023 24.11.2023 CMS TREND, spol. s r.o.
,
Ukončený 22 BP / 2023 - základ 20.11.2023 24.11.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Ukončený 22 BP / 2023 - obnova 20.11.2023 24.11.2023 ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
,
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015