Prejsť na obsah Grafická verzia

Vydanie osvedčenia o OS bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí - predĺženie platnosti

Žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného poradcu ADR je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR.

  • osobným podaním na adresu jednej zo spoločnosti poskytujúcich školenie vodiča ADR,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 

Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 23.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015