Prejsť na obsah Grafická verzia

Zmena povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Zmena povolenia je nutná najmä v prípadoch, ak sa mení názov podniku, adresa miesta usadenia, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, vedúci dopravy alebo počet nákladných vozidiel.

Žiadosť na zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

  • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015