Prejsť na obsah Grafická verzia

Odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD

Žiadosť na odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa CD je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

  • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať"

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015