Prejsť na obsah Grafická verzia

Licencia Spoločenstva

Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov (nariadenie (ES) č. 1072/2009 a nariadenie (ES) č. 1073/2009).

Licencie Spoločenstva vydáva a odníma miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

V rámci agendy licencia spoločenstva sa dostanete na jednotlivé žiadostí kliknutím nižšie v menu.

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015