Prejsť na obsah Grafická verzia

Školiace stredisko KKV

Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sú podľa súčasnej legislatívy oprávnené vykonávať školiace strediská, ktoré získali „Registráciu pre školiace stredisko“ na príslušnom Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja.

Základná kvalifikácia, ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

 

V rámci agendy školiace stredisko KKV sa dostanete na jednotlivé žiadostí kliknutím nižšie v menu.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015