Prejsť na obsah Grafická verzia

OS na podnikanie v cestnej nákladnej a osobnej doprave

Podnik, ktorý vykonáva povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, je povinný vymenovať aspoň jednu fyzickú osobu, vedúceho dopravy, ktorý spĺňa požiadavky podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. Jednou z týchto požiadaviek je odborná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. 

 

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015