Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

4. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

6. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

7. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

10. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

1 bod

11. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

12. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

14. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

1 bod

15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

1 bod

16. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

17. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

18. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

1 bod

19. Pokyny policajta

1 bod

20. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016