Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Križovatky

1. V poradí druhé prejde okolo prekážky

V28_10
3 body

2. Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

V19_11
3 body

3. Ako prvé prejdú cez križovatku

V35_12
3 body

4. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

V10_11
3 body

5. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

V24_11
3 body

6. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

V28_11
3 body

7. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

V31_10
3 body

8. V poradí druhé prejde cez križovatku

V05_12
3 body

9. V poradí druhé prejde cez križovatku:

V34_11
3 body

10. Ako posledné prejde cez križovatku

V05_09
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016