Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

1 bod

2. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

3. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

4. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

6. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

1 bod

7. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

8. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

9. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

10. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

11. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

12. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

13. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

15. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

1 bod

16. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

17. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

18. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

1 bod

19. Pokyny policajta

1 bod

20. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016