Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

1 bod

2. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

3. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

6. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

7. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

10. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

11. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

1 bod

12. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

13. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

16. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

17. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

1 bod

18. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

19. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

20. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016