Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

5. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

1 bod

6. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

1 bod

7. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

10. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

11. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

12. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

1 bod

13. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

16. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

17. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

18. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

19. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

20. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016