Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

2. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

1 bod

3. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

4. Prívesy za osobné automobily

1 bod

5. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

6. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

1 bod

7. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

8. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

9. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

10. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

11. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

1 bod

13. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

16. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

17. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

18. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

19. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

20. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016