Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

6. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

1 bod

7. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

8. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

9. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

1 bod

10. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

1 bod

11. Povinnou výbavou motorového vozidla

1 bod

12. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

13. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

14. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

16. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

17. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

18. Jazdci na zvieratách smú ísť

1 bod

19. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

20. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016