Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

5. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

6. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

7. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

8. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

9. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

10. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

11. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

12. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

13. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

16. Výstražné značky

1 bod

17. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

18. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

19. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

20. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016