Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

2. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

5. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

1 bod

6. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

7. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

8. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

1 bod

9. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

10. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

11. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

1 bod

12. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

1 bod

14. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

1 bod

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

16. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

17. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

18. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

19. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

20. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016