Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

3. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

4. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

5. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

6. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

7. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

10. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

11. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

1 bod

12. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

13. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

14. Výstražné značky

1 bod

15. Prívesy za osobné automobily

1 bod

16. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

17. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

18. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

19. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

20. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016