Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

2. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

1 bod

3. Výstražné značky

1 bod

4. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

5. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

6. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

7. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

8. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

1 bod

9. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

10. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

11. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

12. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

1 bod

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

15. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

16. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

1 bod

17. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

18. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

1 bod

19. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

20. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016