Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

2. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

3. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

5. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

6. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

7. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

10. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

1 bod

11. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

12. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

1 bod

13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

1 bod

14. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

16. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

17. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

18. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

1 bod

19. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

20. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016