Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka vyznačuje

V22_07
2 body

2. Táto dopravná značka vyznačuje

V24_07
2 body

3. Táto dopravná značka

V22_06
2 body

4. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V34_07
2 body

5. Táto vodiaca tabuľa označuje

V09_08
2 body

6. Táto dopravná značka

V04_08
2 body

7. Táto dopravná značka vyznačuje

V25_08
2 body

8. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V12_06
2 body

9. Táto dopravná značka znamená:

V05_06
2 body

10. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

V18_01
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016