Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V30_05
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V19_05
2 body

3. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

V25_04
2 body

4. Táto dopravná značka

V14_05
2 body

5. Táto dopravná značka znamená

V34_06
2 body

6. Táto dopravná značka vyznačuje

V21_08
2 body

7. Táto dopravná značka znamená:

V10_07
2 body

8. Táto dopravná značka

V13_07
2 body

9. Táto dodatková tabuľka

V19_08
2 body

10. Táto dopravná značka znamená:

V35_07
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016