Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V08_03
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V07_05
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V22_04
2 body

4. Táto dopravná značka

V12_02
2 body

5. Táto dopravná značka upozorňuje na

V01_02
2 body

6. Táto dopravná značka

V14_06
2 body

7. Táto dopravná značka znamená:

V23_05
2 body

8. Táto dopravná značka znamená:

V09_06
2 body

9. Táto dopravná značka znamená:

V28_01
2 body

10. Táto dopravná značka informuje

V23_07
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016