Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V26_06
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V08_05
2 body

3. Táto dopravná značka

V18_06
2 body

4. Táto dopravná značka znamená:

V26_04
2 body

5. Táto dopravná značka znamená:

V17_07
2 body

6. Táto dopravná značka znamená:

V20_02
2 body

7. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

V29_07
2 body

8. Táto dopravná značka

V22_06
2 body

9. Táto dopravná značka znamená:

V29_02
2 body

10. Táto dopravná značka znamená:

V35_04
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016