Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V08_06
2 body

2. Táto dodatková tabuľka znamená:

V32_08
2 body

3. Táto dopravná značka vyznačuje

V13_08
2 body

4. Táto dopravná značka označuje

V12_03
2 body

5. Táto dopravná značka informuje

V30_06
2 body

6. Táto dopravná značka znamená:

V20_06
2 body

7. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

V30_02
2 body

8. Táto dopravná značka znamená:

V22_03
2 body

9. Táto dopravná značka vyznačuje

V21_08
2 body

10. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

V02_03
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016