Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V26_07
2 body

2. Táto dopravná značka vyznačuje

V15_07
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V16_08
2 body

4. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

V21_03
2 body

5. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

V30_03
2 body

6. Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,

V16_02
2 body

7. Tieto dopravné značky upozorňujú na

V15_03
2 body

8. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V13_06
2 body

9. Táto dopravná značka znamená:

V19_07
2 body

10. Táto dodatková tabuľka

V24_08
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016