Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V22_03
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V23_06
2 body

3. Táto dopravná značka vyznačuje

V13_08
2 body

4. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V13_06
2 body

5. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

V12_07
2 body

6. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V34_07
2 body

7. Táto dopravná značka znamená:

V35_06
2 body

8. Táto dopravná značka zakazuje

V05_02
2 body

9. Táto dopravná značka znamená:

V14_03
2 body

10. Táto dopravná značka znamená:

V25_05
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016