Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

3. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

2 body

4. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

2 body

5. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

2 body

6. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

7. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

2 body

8. Vodič nesmie predchádzať

2 body

9. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

2 body

10. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

2 body

11. Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

12. Vozidlá pred železničným priecestím

2 body

13. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

14. Vodič je povinný

2 body

15. Vodič sa nesmie otáčať

2 body

16. Hranicou križovatky sa rozumie

2 body

17. Krajnicou sa rozumie

2 body

18. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

2 body

19. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

2 body

20. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016