Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2 body

2. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

2 body

3. Zastavením vozidla sa rozumie

2 body

4. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

2 body

5. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

2 body

6. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

7. Vodič vozidla, ktorý je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

2 body

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

9. Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

10. Pred železničným priecestím vodič je povinný

2 body

11. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

2 body

12. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

2 body

13. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

2 body

14. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

2 body

15. Pozdĺž električky sa jazdí

2 body

16. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

2 body

17. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

2 body

18. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

2 body

19. Vodič nesmie zastaviť a stáť

2 body

20. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016