Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

2. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

2 body

3. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

2 body

4. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

5. Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

2 body

6. Vodič nesmie

2 body

7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

2 body

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

2 body

9. Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak

2 body

10. Vodič nesmie viesť vozidlo

2 body

11. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

2 body

12. Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

2 body

13. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

2 body

14. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

2 body

15. Jazdci na zvieratách smú ísť

2 body

16. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

2 body

17. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

18. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

2 body

19. Účastník dopravnej nehody je povinný

2 body

20. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016