Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

2 body

2. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

2 body

3. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

2 body

4. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

2 body

5. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

6. Zastavením vozidla sa rozumie

2 body

7. Vodič sa nesmie otáčať

2 body

8. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

2 body

9. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

2 body

10. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2 body

11. Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

2 body

12. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

2 body

13. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

2 body

14. Vodič nesmie viesť vozidlo

2 body

15. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

2 body

16. Jazdci na zvieratách smú ísť

2 body

17. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

2 body

18. Vodič je povinný

2 body

19. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

2 body

20. Vodič pri odbočovaní nesmie

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016