Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

2 body

2. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

2 body

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

2 body

4. Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

2 body

5. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

2 body

6. Na kruhovom objazde je státie

2 body

7. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 body

8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

9. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

2 body

10. Dať prednosť v jazde sa rozumie

2 body

11. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

12. Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

2 body

13. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

2 body

14. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

2 body

15. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

2 body

16. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

2 body

17. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

2 body

18. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

2 body

19. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

2 body

20. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016