Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

2 body

2. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

2 body

3. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

2 body

4. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

2 body

5. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

2 body

6. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

2 body

7. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,

2 body

8. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

2 body

9. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

2 body

10. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

2 body

11. Vozovkou sa rozumie

2 body

12. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

2 body

13. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

2 body

14. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

15. Vodič nesmie predchádzať, ak

2 body

16. Vodičom sa rozumie

2 body

17. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

18. V školskej zóne

2 body

19. Vodič nesmie predchádzať, ak

2 body

20. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016