Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

2 body

2. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

2 body

3. Zastavením vozidla sa rozumie

2 body

4. Vodič nesmie zastaviť a stáť

2 body

5. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

6. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

2 body

7. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

2 body

8. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

2 body

9. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

10. Účastník dopravnej nehody je povinný

2 body

11. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

2 body

12. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

13. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

2 body

14. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

2 body

15. Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

2 body

16. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

2 body

17. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

2 body

18. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

2 body

19. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

20. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016