Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

2 body

2. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

2 body

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

2 body

4. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

2 body

5. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

2 body

6. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

2 body

7. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

8. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

9. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

10. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

11. Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

2 body

12. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

2 body

13. Vodič je povinný

2 body

14. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

2 body

15. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

16. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

2 body

17. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

2 body

18. Dopravná nehoda je

2 body

19. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

20. Motocykel bez postranného vozíka sa

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016