Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

2 body

2. Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,

2 body

3. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

2 body

4. Vodič malého motocykla

2 body

5. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

2 body

7. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

8. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

9. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

2 body

10. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

2 body

12. Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

2 body

13. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

2 body

14. Vodič nesmie použiť

2 body

15. Prepravované osoby nesmú

2 body

16. Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

2 body

17. Vodič je povinný

2 body

18. Predchádza sa

2 body

19. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

20. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016