Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Na kruhovom objazde je státie

2 body

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

3. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

2 body

5. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

2 body

6. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

2 body

7. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

2 body

8. Vodič nesmie

2 body

9. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

2 body

10. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

2 body

11. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

2 body

12. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

2 body

13. Chodníkom sa rozumie

2 body

14. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

2 body

15. Vodič predchádzaného vozidla nesmie

2 body

16. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

2 body

17. Prepravované osoby nesmú

2 body

18. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

2 body

19. Vodič nesmie pri cúvaní

2 body

20. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016