Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič vozidla, ktorý je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

2 body

2. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

2 body

3. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

2 body

4. Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič

2 body

5. Krajnicou sa rozumie

2 body

6. Vodič nesmie

2 body

7. Vodičom sa rozumie

2 body

8. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

2 body

9. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

2 body

10. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

2 body

11. Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

2 body

12. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

13. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

2 body

14. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

2 body

15. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

16. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

2 body

17. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

18. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

2 body

19. Vodič nesmie predchádzať, ak

2 body

20. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016