Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

2. Jazdci na zvieratách smú ísť

2 body

3. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

2 body

4. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

2 body

5. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

2 body

6. Vodičom sa rozumie

2 body

7. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

2 body

8. Vodič

2 body

9. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

2 body

10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

2 body

11. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

12. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

2 body

13. Vodič smie cúvať

2 body

14. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

15. V školskej zóne

2 body

16. Vodič malého motocykla

2 body

17. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať

2 body

18. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

2 body

19. Prepravované osoby nesmú

2 body

20. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016