Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

2 body

2. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

2 body

3. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

2 body

4. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

5. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

2 body

6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

2 body

7. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

2 body

8. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

2 body

9. Motocykel bez postranného vozíka

2 body

10. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

2 body

Technické predpisy

1. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

1 bod

5. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

V17_02
2 body

2. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

V35_02
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V10_07
2 body

Križovatky

1. Ako posledné prejde cez križovatku

V13_11
3 body

2. Ako posledné prejde cez križovatku

V29_12
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016