Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

2. Hranicou križovatky sa rozumie

2 body

3. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

2 body

4. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

2 body

5. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

2 body

6. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

2 body

7. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

2 body

8. Zastavením vozidla sa rozumie

2 body

9. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

10. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

2 body

Technické predpisy

1. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

2. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

1 bod

3. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

4. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka vyznačuje

V13_08
2 body

2. Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

V24_01
2 body

3. Táto dopravná značka upozorňuje na

V33_01
2 body

Križovatky

1. Ako prvé prejde cez križovatku

V04_11
3 body

2. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

V09_10
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016