Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

2 body

2. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

2 body

3. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

2 body

4. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

2 body

5. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

6. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

7. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

2 body

8. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

2 body

9. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

10. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

2 body

Technické predpisy

1. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

3. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

4. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

1 bod

5. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V07_07
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V25_03
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V28_06
2 body

Križovatky

1. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

V23_12
3 body

2. V poradí druhé prejde cez križovatku:

V01_09
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016