Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

2 body

2. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

2 body

3. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

2 body

4. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

2 body

5. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

2 body

6. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

2 body

7. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

2 body

8. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 body

9. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,

2 body

10. Vodič nesmie

2 body

Technické predpisy

1. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

3. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

5. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

V04_04
2 body

2. Táto dopravná značka upozorňuje na

V06_03
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V19_05
2 body

Križovatky

1. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

V29_11
3 body

2. Tento pokyn policajta znamená

V21_10
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016