Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

2 body

2. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

2 body

3. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

2 body

4. Vodič je povinný

2 body

5. Vodič nesmie predchádzať

2 body

6. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

2 body

7. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

2 body

8. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

2 body

9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

2 body

10. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

2 body

Technické predpisy

1. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

5. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V07_08
2 body

2. Táto dopravná značka upozorňuje na

V25_01
2 body

3. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

V12_07
2 body

Križovatky

1. Ako prvé prejde cez križovatku

V24_09
3 body

2. Ako posledné prejde cez križovatku

V01_11
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016