Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodičom sa rozumie

2 body

2. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

2 body

3. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

2 body

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

2 body

5. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

2 body

6. Chodníkom sa rozumie

2 body

7. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

2 body

8. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

2 body

9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

10. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

2 body

Technické predpisy

1. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

2. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

5. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V16_08
2 body

2. Táto dopravná značka upozorňuje na

V03_02
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V17_03
2 body

Križovatky

1. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

V35_09
3 body

2. Ako prvé prejde cez križovatku

V14_11
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016