Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

2 body

2. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

2 body

3. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

2 body

4. Motocykel bez postranného vozíka

2 body

5. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

2 body

6. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2 body

7. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

2 body

8. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

2 body

9. Krajnicou sa rozumie

2 body

10. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

2 body

Technické predpisy

1. Prívesy za osobné automobily

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

1 bod

4. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka označuje

V21_05
2 body

2. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

V05_01
2 body

3. Táto dopravná značka zakazuje

V05_02
2 body

Križovatky

1. V poradí tretie prejde cez križovatku

V01_12
3 body

2. Ako prvé prejde cez križovatku

V04_11
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016