Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

2 body

2. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

2 body

3. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

2 body

4. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

5. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

2 body

6. Zastavením vozidla sa rozumie

2 body

7. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

2 body

8. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

2 body

9. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

2 body

10. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,

2 body

Technické predpisy

1. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

1 bod

2. Prívesy za osobné automobily

1 bod

3. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

4. Pokyny policajta

1 bod

5. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

V29_07
2 body

2. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

V04_04
2 body

3. Táto dopravná značka znamená:

V07_04
2 body

Križovatky

1. Ako prvé prejde cez križovatku

V13_12
3 body

2. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

V31_10
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016