Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič

2 body

2. Vodičom sa rozumie

2 body

3. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

2 body

4. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

2 body

5. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

2 body

6. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

7. Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

2 body

8. Dopravná nehoda je

2 body

9. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

2 body

10. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,

2 body

Technické predpisy

1. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

3. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

1 bod

4. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

1 bod

5. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V17_05
2 body

2. Táto dopravná značka znamená:

V14_04
2 body

3. Táto dopravná značka

V15_05
2 body

Križovatky

1. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

V06_10
3 body

2. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

V30_11
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016