Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

2 body

2. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

2 body

3. Hranicou križovatky sa rozumie

2 body

4. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

2 body

5. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

2 body

6. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

2 body

7. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

2 body

8. Vodič nesmie predchádzať

2 body

9. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

2 body

10. Účastník dopravnej nehody

2 body

Technické predpisy

1. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

2. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

5. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V24_06
2 body

2. Táto dopravná značka

V24_04
2 body

3. Táto dodatková tabuľka znamená:

V32_08
2 body

Križovatky

1. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

V20_09
3 body

2. Tento pokyn policajta znamená

V21_10
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016