Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodičom sa rozumie

2 body

2. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

2 body

3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

2 body

4. Motorovým vozidlom sa rozumie

2 body

5. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

2 body

7. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

2 body

8. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

9. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

2 body

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

2 body

Technické predpisy

1. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

1 bod

2. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

5. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V09_06
2 body

2. Táto dopravná značka vyznačuje

V23_08
2 body

3. Táto dopravná značka informuje

V09_07
2 body

Križovatky

1. Vodič modrého vozidla

V22_10
3 body

2. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

V34_09
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016