Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Pravidlá cestnej premávky

1. Vodič nesmie

2 body

2. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

2 body

3. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

2 body

4. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

2 body

5. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

2 body

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

2 body

7. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

2 body

8. Vodič je povinný

2 body

9. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

2 body

10. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

2 body

Technické predpisy

1. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

2. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

4. Hry detí na ceste sú dovolené

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

Dopravné značky

1. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

V17_02
2 body

2. Táto dopravná značka

V32_01
2 body

3. Táto dopravná značka

V21_07
2 body

Križovatky

1. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

V15_12
3 body

2. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

V16_11
3 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016