Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Dopravné značky

1. Táto dopravná značka znamená:

V08_02
2 body

2. Táto dopravná značka upozorňuje na

V20_01
2 body

3. Táto dopravná značka vyznačuje

V24_07
2 body

4. Táto dopravná značka vyznačuje

V15_07
2 body

5. Táto dopravná značka znamená:

V18_05
2 body

6. Táto dopravná značka

V05_08
2 body

7. Táto dopravná značka znamená:

V18_04
2 body

8. Táto dopravná značka znamená;

V30_04
2 body

9. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

V21_03
2 body

10. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

V13_06
2 body

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016