Prejsť na obsah Grafická verzia

Autoškola Testy


Technické predpisy

1. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

2. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

1 bod

3. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

1 bod

4. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

1 bod

5. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

6. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

7. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

1 bod

8. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

9. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

10. Pokyny policajta

1 bod

11. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

1 bod

12. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

1 bod

13. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

1 bod

16. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

1 bod

17. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

1 bod

18. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1 bod

19. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

1 bod

20. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

1 bod

Nezodpovedali ste všetky otázky testu. Chcete vyhodnotiť neúplný test ? Áno Nie
Dátum poslednej zmeny: 11.02.2016 | Dátum zverejnenia: 10.02.2016