Prejsť na obsah Grafická verzia

Zmena registrácie školiaceho strediska

Oznamovanie zmeny údajov registrácie

Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny a predloží o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k nim došlo.

 

Žiadosť na zmenu registrácie školiaceho strediska je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu príslušného okresného úrad,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úrad.

  • osobným podaním na adresu príslušného okresného úrad,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015