Prejsť na obsah Grafická verzia

Vykonanie skúšky k preukázaniu OS v cestnej doprave

Vykonanie skúšky k preukázaniu OS v cestnej nákladnej a osobnej doprave je možné podať:

  • písomnou formou,

    • osobne na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
    • poštou, doporučenou zásielkou na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja.

  • osobným podaním na adresu sídla príslušného okresného úradu v sídle kraja,
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015