Prejsť na obsah Grafická verzia

Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa pridelí na základe žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN:

 • prevádzkovateľovi vozidla na území SR,
 • vlastníkovi vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ak:
 1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 3. identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je možné podať:

 • písomnou formou,

  • osobne, v podateľni ministerstva dopravy,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu. ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava).

 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na tomto portáli.

 

Všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú obsahu žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN nájdete TU:

 

Vybrané druhy správnych poplatkov

 • podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN: 20 €

 

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Postup pri podpisovaní nájdete na portáli ÚPVS v sekcii "Ako začať".

Dátum poslednej zmeny: 05.01.2023 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015