Prejsť na obsah Grafická verzia

Výmena karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa nepovažuje

a) výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,

b) výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, alebo

c) výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla.

Vozidlo sa opätovne neschvaľuje na prevádzku v cestnej premávke, ak nastanú okolnosti uvedené v písm. a) až c). 

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa výmeny požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu, ak nastanú okolnosti podľa písm. a) a b). 

Výmena karosérie vozidla je zakázaná

a) na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako desať rokov, alebo 

b) ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle.

Výmena rámu je zakázaná, ak ide o výmenu za rám, ktorý už bol použitý na inom vozidle.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný, ak nastanú okolnosti podľa písm. c), do 15 dní odo dňa výmeny požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora, len ak vozidlo má vystavené doklady vozidla vydané pred 1. marcom 2005, ktoré obsahujú výrobné číslo motora. 

 

Prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave je možné podať:

Dátum poslednej zmeny: 21.05.2018 | Dátum zverejnenia: 21.05.2018