Prejsť na obsah Grafická verzia

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

Každá učebňa a každý trenažér musí byť podľa § 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavený pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Zoznam vydaných osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra


P. č.Číslo schváleniaDátum schváleniaDržiteľ osvedčeniaZnačkaObchodný názovTypKontakt
1.IZUT/2016-00118.05.2016TSS Group a. s.KEETEC SATIZU-1 / IZT-1-www.gpspreautoskoly.sk
2.IZUT/2016-00220.05.2016GX SOLUTIONS, a. s.TOROLATDM-L.BASE-autoskoly.gxsolutions.sk
3.IZUT/2016-00327.07.2016WEGA LH, s.r.o.WEGA_LHWBox_78Dd-www.datacar.sk/autoskoly
4.IZUT/2016-00425.08.2016INFOCAR a.s.AM-AM07-B-BT/AM07-Bwww.infocar.sk
5.IZUT/2016-00523.09.2016Asphere, a.s.IDZ 03IDZ 03-www.lokalizuj.sk
6.IZVV/2016-006
IZUT/2016-006
23.09.2016
01.07.2020
Comeln.sk s.r.o.GPS TRACKING DEVICE-T1/T1_H301comein.sk
7.IZUT/2016-00723.09.2016MOVYS, a.s.Telemonitor tokenTelemonitor token-www.autoskolagps.sk
8.IZUT/2016-00821.10.2016Aldobec technologies, s.r.o.ALC Lite - Monitorovacia jednotka ALCALC Lite - Monitorovacia jednotka ALC-www.dispecer.sk
9.IZUT/2016-00911.11.2016Commander Systems, s.r.o.CCC/SCHOOL - LENOVOCCC/SCHOOL - LENOVO TAB-www.commander.sk
Dátum poslednej zmeny: 09.07.2020 | Dátum zverejnenia: 26.05.2016