Prejsť na obsah Grafická verzia

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

Každé výcvikové vozidlo musí byť podľa § 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Zoznam vydaných osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla


P. č.Číslo schváleniaDátum schváleniaDržiteľ
osvedčenia
ZnačkaObchodný názovTypKontakt
1.IZVV/2016-00118.05.2016TSS Group a. s.TSSKEETEC SATSAT 4500 B /v2www.gpspreautoskoly.sk
2.IZVV/2016-00220.05.2016GX SOLUTIONS, a. s.TOROLATDM-L.BASE-autoskoly.gxsolutions.sk
3.IZVV/2016-00327.07.2016DATACAR, spol. s.r.o.CAR POSITION-CP20www.datacar.sk/autoskoly
4.IZVV/2016-00425.08.2016INFOCAR a.s.AM-AM07-B-BT/AM07-Bwww.infocar.sk
5.IZVV/2016-00523.09.2016Asphere, a.s.MZV 03MZV 03MZV 03www.lokalizuj.sk
6.IZVV/2016-006
IZVV/2016-006
23.09.2020
01.07.2016
Comeln.sk s.r.o.GPS TRACKING DEVICE-T1/T1_H301comein.sk
7.IZVV/2016-00721.10.2016MOVYS, a.s.TeltonikaTeltonika FM1000/MOVYSFM1000www.autoskolagps.sk
8.IZVV/2016-00821.10.2016MOVYS, a.s.TeltonikaTeltonika FM1100/MOVYSFM1100www.autoskolagps.sk
9.IZVV/2016-00921.10.2016Aldobec technologies, s.r.o.QUECLINKMonitorovacie zariadenie GV65GV65www.dispecer.sk
10.IZVV/2016-01011.11.2016Commander Systems, s.r.o.TeltonikaFM1110FM1110www.commander.sk
Dátum poslednej zmeny: 09.07.2020 | Dátum zverejnenia: 26.05.2016