Prejsť na obsah Grafická verzia

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

Každá učebňa a každý trenažér musí byť podľa § 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavený pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Zoznam vydaných osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra

 

P. č. Číslo schválenia Dátum schválenia Držiteľ osvedčenia Značka Obchodný názov Typ Kontakt
1. IZUT/2016-001 18.05.2016 TSS Group a. s. KEETEC SAT IZU-1 / IZT-1 - www.gpspreautoskoly.sk
2. IZUT/2016-002 20.05.2016 GX SOLUTIONS, a. s. TOROLA TDM-L.BASE - autoskoly.gxsolutions.sk
3. IZUT/2016-003 27.07.2016 WEGA LH, s.r.o. WEGA_LH WBox_78Dd - www.datacar.sk/autoskoly
4. IZUT/2016-004 25.08.2016 INFOCAR a.s. AM - AM07-B-BT/AM07-B www.infocar.sk
5. IZUT/2016-005 23.09.2016 Asphere, a.s. IDZ 03 IDZ 03 - www.lokalizuj.sk
6. IZVV/2016-006 IZUT/2016-006 01.07.2020 Comeln.sk s.r.o. GPS TRACKING DEVICE - T1/T1_H301 comein.sk
7. IZUT/2016-007 23.09.2016 MOVYS, a.s. Telemonitor token Telemonitor token - www.autoskolagps.sk
8. IZUT/2016-008 21.10.2016 Aldobec technologies, s.r.o. ALC Lite - Monitorovacia jednotka ALC ALC Lite - Monitorovacia jednotka ALC - www.dispecer.sk
9. IZUT/2016-009 11.11.2016 Commander Systems, s.r.o. CCC/SCHOOL - LENOVO CCC/SCHOOL - LENOVO TAB - www.commander.sk
10. IZUT/2024-001 04.06.2024 TSS Group a. s. KEETEC SAT IZU 2 / IZT 2 - www.gpspreautoskoly.sk
Dátum poslednej zmeny: 20.06.2024 | Dátum zverejnenia: 26.05.2016