Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad školiacich stredísk KKV

Na tejto stránke je zverejnený prehľad školiacich stredísk. Sú tu uvedené základné informácie o školiacich strediskách. Cieľom je sprístupniť potrebné informácie pre získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV).

Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sú podľa súčasnej legislatívy oprávnené vykonávať školiace strediská, ktoré získali „Registráciu pre školiace stredisko“ na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností profesionálnych vodičov potrebných pre ich výkon povolania. Vodiči tieto či vedomostí a praktické zručností získavajú výcvikom v školiacich strediskách.

Názov strediska
ACE Autoškola, s. r. o.
Spišská Nová Ves
AKVA s. r. o.
Prievidza
ALPHA STAR s.r.o.
Pezinok
Andrea Slobodová - AUTOŠKOLA SLOBODA
Staškov
anto NOVA, s.r.o.
Bratislava-Nové Mesto
Anton Sklárčik - Zuzana Sklárčiková - vykonávateľka živnosti
Zeleneč
Anton Tabernaus - Autoškola TABO
Nová Baňa
APOLLO 3 s.r.o.
Žarnovica
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
Nové Zámky
AŠGE, s. r. o.
Liptovský Mikuláš
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024