Prejsť na obsah Grafická verzia

URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o.

URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o.
Karpatská 3491
Trenčín
91101
IČO: 44828349

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TN-OCDPK-2015/034262-002
Dátum vydania:
13.06.2019
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
02.02.2016 - 02.02.2026
Posledná zmena:
14.06.2019
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trenčín
Počet vozidiel nad 3,5t:
30
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Anton Urbanovský

Vydané licencie

Názov dopravcu:
URBANOVSKÝ TRANSPORT s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TNMN011906000000
Platnosť:
02.02.2016 - 02.02.2026
Počet overených kópii:
30

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TNMN011906000001 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000002 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000003 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000004 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000005 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000006 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000007 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000008 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000009 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000010 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000011 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000012 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000013 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000014 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000015 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000016 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000017 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000018 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000019 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000020 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000021 02.02.2016 - 02.02.2026
TNMN011906000022 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000023 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000024 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000025 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000026 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000027 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000028 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000029 14.06.2019 - 02.02.2026
TNMN011906000030 14.06.2019 - 02.02.2026
Dátum poslednej zmeny: 24.07.2024